محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

نحوه برآورد تعداد رول کاغذدیواری

یکی از سوالاتی که همواره قبل از خرید کاغذدیواری توسط خریدار مطرح میشود این است که چند رول کاغذدیواری برای فضای خود نیاز دارد.
در اغلب موارد دیده میشود فروشندگان کاغذدیواری برای محاسبه تعداد رول مورد نیاز از محاسبات پیچیده ای استفاده میکنند ولی بر آورد تعداد رول کاغذ دیواری با توجه به ابعاد و فضای شما کاری آسان است.

هنگام خرید کاغذ دیواری باید از ابعاد دیوارها و تعداد رول مورد نیاز جهت سفارش آگاهی داشته باشید. در زیر به توضیح طریقه محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری می پردازیم.

نحوه برآورد تعداد رول کاغذ دیواری بسیار آسان است و برای این کار یک متر دستی یا لیزری و خودکار و کاغذ جهت نوشتن اعداد احتیاج است.
در ابتدا می بایست ارتفاع دیوارها را بدون در نظر گرفتن قرنیز و سقف کاذب و در نهایت طول دیوارها را به وسیله متر برداشت کنید.
توجه داشته باشید دیوارهایی که دارای درب و پنجره هستند در نظر نگیرید. زیرا از اضافه برش خورده کاغذهای دیگر می توان برای پوشش زیر پنجره یا بالای درب استفاده کرد.

ابعاد رول کاغذ دیواری در محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مهم است. اکثر کاغذ دیواری های موجود در بازار عرض 53 سانتی متر و 1 متر و 70 سانتی متر هستند که طول رول ها معمولاً 10 متر است.
برای هر کدام از سایزهای رول کاغذ دیواری در زیر به طور جداگانه روش حساب کردن تعداد رول کاغذ دیواری و در نهایت فرمولی کلی برای محاسبه تمامی اندازه های کاغذ دیواری ارائه می شود.
توجه داشته باشید 90 درصد کاغذدیواری های موجود در بازار عرض 53 سانتیمتر دارند و اصطلاحا کاغذ های 5 متری نامیده میشوند.

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر (کاغذ دیواری 5 متری)

برای کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر در طول 10 متر، اگر ارتفاع دیوار بین 300-240 سانتی متر (ارتفاع استاندارد معمول) باشد، به ازای هر 1.5 متر طول، تعداد یک رول نیاز است. مانند کاغذدیواری های آلبوم هارپر و آلبوم لوسیا
به عنوان مثال اگر دیوار شما 7 متر باشد، 5 رول نیاز دارید.

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی متر (کاغذ دیواری 7 متری)

برای کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی متر در طول 10 متر، اگر ارتفاع دیوار بین 300-240 سانتی متر (ارتفاع استاندارد معمول) باشد، به ازای هر 2.1 متر طول، تعداد یک رول نیاز است.مانند برخی از کد های کاغذدیواری آلبوم میراکل و آلبوم استایلیش
به عنوان مثال اگر دیوار شما 9 متر باشد، 5 رول نیاز دارید.

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری با عرض 1 متر (کاغذ دیواری 10 متری)

برای کاغذ دیواری با عرض 1 متر در طول 10 متر، اگر ارتفاع دیوار بین 300-240 سانتی متر (ارتفاع استاندارد معمول) باشد، به ازای هر 3 متر طول، تعداد یک رول نیاز است.
مانند کاغذدیواری های آلبوم لوچه و آلبوم آرتماید
به عنوان مثال اگر دیوار شما 11 متر باشد، 4 رول نیاز دارید.

فرمول زیر محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری با توجه به ابعاد دیوار می باشد.
این فرمول برای هر سایز کاغذ دیواری و هر اندازه دیوار دلخواه قابل استفاده است.

در زیر جدولی از تعداد رول های مورد نیاز با توجه به متراژ هر فضا گرد آوری شده است.
توجه داشته باشید این محاسبات تعداد رول بر مبنای کاغذدیواری عرض 53 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

چند رول کاغذدیواری نیاز دارم؟

اتاق 6 متری    ←   حدود 5 رول


اتاق 9 متری    ←   حدود 6 رول


اتاق 12 متری    ←   حدود 7 رول


60 متری یک خوابه    ←   حدود 17 رول


70 متری یک خوابه    ←   حدود 20 رول


70 متری دو خوابه    ←   حدود 25 رول


80 متری دو خوابه    ←   حدود 27 رول


90 متری دو خوابه    ←   حدود 28 رول


100 متری دو خوابه    ←   حدود 30 رول


110 متری دو خوابه    ←   حدود 32 رول


150 متری سه خوابه    ←   حدود 40 رول

Instagram
فهرست